Näillä sivuilla on valikoitu katsaus teoksistani ja taiteellisista kokeiluistani taideopintojen ajoilta (2003 - 2008) aina näihin päiviin saakka. Taiteellinen ilmaisuni on ollut vaihtelevaa vuosien varrella taiteen lajista ja tekniikasta riippuen. Taideopintojen aikana taidegrafiikka oli suosikkini, ja sen kautta koin ilmaisuni kehittyvän eniten. Nykyisin olen mieltynyt pastelli- ja akryylimaalaukseen, uusimpana kiinnostukseni kohteena seinämaalaukset. Tällä hetkellä taiteellinen työskentelyni on sivutyö ja harrastus joka rikastuttaa elämääni päivätyön ohella. Toteutan tilaustöitä ja tarkastelen mielenkiintoni kohteita taiteen kautta.

Taiteellinen tyylini on luonnostaan sarjakuvamainen, jonka voi huomata erityisesti piirustuksissa. Löytääkseni uusia ilmaisutapoja olen joutunut ponnistelemaan päästäkseni irti sarjakuvamaisuudesta. Pidän monimerkityksellisestä taiteesta ja haluan sisällyttää symboliikkaa myös omiin teoksiini. Työskennellessäni pyrin aina löytämään tietynlaisen visuaalisen harmonian ja luotan intuitiooni sen saavuttamisessa. Menneinä vuosina ilmaisuni on ollut synkempää sekä värien että teemojen suhteen, enkä ole pelännyt tuoda esiin hankaliakaan aiheita. Nykyisin tavoittelen monipuolisempia lähestymistapoja, mutta värejä käytän edelleen säästeliäästi.

---

These pages consists of a selective overview of my artworks and artistic experiments from art education times (2003 -2008) up to the present day. My artistic expression has varied over the years depending on the type of art and technique. During art studies printmaking was my favorite and through that I experienced my expression to develop the most. Now I´m fond of pastel and acrylic painting and most recently the subject of my interest in wall paintings. Currently my artistic work is a secondary occupation and a hobby enriching my life in an addition to daytime job. I carry out custom orders and examine my interests through art.

My artistic style is inherently cartoonish what can be noted in drawings particularly. To find new ways of expression I have struggled to get rid of the cartoonish style. I like ambiguous art and I also want to include symbolism in my own art. While working I always try to find a certain kind of visual harmony and I trust in my own intuition when achieving it. In past years my expression has been darker as well as in terms of the colors and themes, and I have not been afraid to bring up controversial topics. Now I'm seeking for a wider variety of approaches but I still use colors prudently.


CV 

Mia Sotkasiira
s. 1982 Kajaanissa

Kotisivut www.miasotkasiira.com
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook: Mia Sotkasiira Taidegalleria – Art Gallery 

Taideopinnot ja tutkinnot

2008 Kuvataiteilija (AMK), kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto, Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulu, Joensuu
2002 Ylioppilas, lukion kuvataidelinja, Linnan lukio, Kajaani

Yksityisnäyttelyt

2004 - ”Maalauksia ja taidegrafiikkaa” beerhouse Kalpea Kukko, Kajaani

Ryhmä- ja yhteisnäyttelyt

2014 “Kyldyyri-ilta” musiikki- ja taidetapahtuma, viinibaari Maria P, Kajaani
2013 ”Kosketus” Kajaanin kuvataiteilijat ry:n jurytetty vuosinäyttely, Ylivieskatalo Akustiikan näyttelysali, Ylivieska
2010  ”Jätteen uusi elämä” Galleria Sisu, Kajaani
2006  ”Artistic Cuts” Kerubin kuppila, Joensuu 

Jäsenyydet

Kajaanin Kuvataiteilijat ry
Kiuas Kustannus Oy

Luottamustoimet

Itelliset ry, hallituksen jäsen vuosina 2012-2014 

Teokset julkisissa tiloissa

Viinibaari Maria P, Kajaani

Muu taiteellinen työskentely 

Kansikuvasuunnittelu teokseen Sarastus – Kirja I (Kiuas Kustannus Oy) 
Julkisivumaalaus / kyltti yritykselle leipomo- ja konditoriliike Pekka Heikkinen & Kumpp.
Kansikuvasuunnittelu runokirjaan Milla Palm – Minut kukitettaisiin tähän
Ohjaus ja visuaalinen suunnittelu taidetyöpajalla, Ilmarinpaja/Itelliset ry
Lavastus ja nukkien manipulointi Terhen-varjonukketeatteriesitykseen 
Tarpeisto ja puvustus lyhytelokuvaan Hänen langettama varjo
"The most famous legend of the world", kuusiosaisen maalaussarjan toteutus yritykselle Slope On Fire Oy


Curriculum Vitae

Mia Sotkasiira
born 1982 in Kajaani, Finland

Homepage www.miasotkasiira.com
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Mia Sotkasiira Taidegalleria – Art Gallery

Art Studies and examinations

2008 Bachelor of Arts, Degree Programme in Fine Arts, North Karelia University of Applied Sciences, Joensuu
2002 Secondary school graduate, High school fine arts, Linnan lukio, Kajaani 

Solo exhibitions

2004 ”Paintings and printmaking” beerhouse Kalpea Kukko, Kajaani 

Community and group exhibitions

2014 “Kylttyyri-ilta / Cultural evening” music and art event, winebar Maria P,  Kajaani
2013 ”Kosketus / a Touch” year exhibition of Kajaani´s Artist Association, exhibition hall of Ylivieskatalo Akustiikka, Ylivieska
2010 ”Jätteen uusi elämä / New life of waste” Galleria Sisu, Kajaani
2006 ”Artistic Cuts” café and bar Kerubin kuppila, Joensuu

Memberships

Kajaani's Artist Association
Kiuas Kustannus Oy

Positions of trust

Itelliset ry, art association's member 2012-2014

Works in public buildings

Winebar Maria P, Kajaani

Other artistic work

Illustration for book cover, Sarastus – Kirja I (Kiuas Kustannus Oy) 
Facade painting / sign making, bakery and patisserie company Pekka Heikkinen & Co.
Instructor and visual designer, art workshop Ilmarinpaja/Itelliset ry
Designing of scenery and puppet manipulating, shadow puppet theatre show Terhen
Designing of props and costumes, short film Hänen langettama varjo  
Illustration for poetry book cover, Milla Palm – Minut kukitettaisiin tähän
"The most famous legend of the world", series of paintings, Slope On Fire Oy

 

omakuva